MINDMAP

MINDMAP

MINDMAP

Het MINDMAP-project is een internationaal onderzoeksproject dat onderzoek doet naar de vraag hoe we stedelijke leefomgevingen gezonder kunnen maken voor een ouder wordende bevolking. Vergrijzing en verstedelijking zijn twee belangrijke internationale thema’s die gezamenlijk een grote uitdaging vormen voor de verre en nabije toekomst. MINDMAP zet zich in om in deze ontwikkelingen in kaart te brengen en te onderzoeken hoe we de stad in kunnen delen, zodat deze toekomstbestendig is.

MINDMAP is een internationale samenwerking tussen verschillende onderzoekspartijen en vormt een onderdeel van het Europese Horizon 2020-programma.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *