SADC

SADC

Schiphol Area Development Company

SADC ontwikkelt een samenhangend portfolio van hoogwaardige, bereikbare, (inter)nationaal concurrerende werkmilieus op de WESTAS van de Metropoolregio Amsterdam.

SADC helpt u en andere ondernemers, groot en klein, bij de keuze en realisatie van uw nieuwe bedrijfspand. Wij geloven dat ondernemers het meest geholpen zijn met een bedrijfspand waar de onderneming kan groeien, concurreren, bereikbaar is en het personeel aangenaam kan werken. Dat geldt voor al onze werklocaties. Wij ontwikkelen en beheren juist daarom een groeiend en divers aanbod aan werklocaties langs de WESTAS in de Metropoolregio Amsterdam.

 

Stadszaken

Stadszaken

Stadszaken

Stadszaken.nl informeert stedelijke professionals en RO-ers over ontwikkelingen in het vakgebied met dagelijks nieuws, achtergronden, tools, inspiratie en events. Dat doen we binnen de thema’s die er nu toe doen, namelijk economie, ruimte, circulaire economie, mensen en smart cities.

Stadszaken.nl publiceert iedere werkdag actuele content en daarnaast minimaal drie keer per week achtergrond-, opinie- en/of how-to-verhalen. Dat doen we samen met een netwerk van partners en een professionele redactie, ieder met zijn eigen specialiteit.

De Geofabriek en Stadszaken

 

GIS-Magazine

GIS-Magazine

GIS-Magazine

GIS-Magazine is een vaktijdschrift over geo-ICT met een praktische insteek. De wereld van de digitale kaart begint bij het inwinnen van ruimtelijke gegevens door een landmeter en eindigt bij ontsluiting via intra- of internet. GIS-Magazine verschijnt acht keer per jaar in Nederland en België.

GIS-Magazine wil laten zien hoe geografische informatie zijn weg vindt naar de (eind-)gebruiker. GIS (Geografische Informatie Systemen) is meer en meer onderdeel van een groter geheel. Overheidsinstanties, maar ook het bedrijfsleven doen in toenemende mate hun voordeel met kaartgebaseerde ICT-oplossingen. Google Earth, (3-D) visualisatie en virtual reality, het zijn allemaal ontwikkelingen die impact hebben op het denken en doen van de geo-informaticus. Digitale terreinmodellen, mobiele toepassingen, Location Based Services en GPS-innovatie beïnvloeden doorlopend het werkproces.

De Geofabriek en GIS-Magazine

TSPZ

TSPZ

Transmurale Samenwerking in de Palliatieve Zorg

Het regionaal leer- en verbeterprogramma “Transmurale Samenwerking in de Palliatieve Zorg” (TSPZ) is een initiatief van het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest-Nederland. Dit consortium is een samenwerkingsverband tussen de acht netwerken palliatieve zorg in deze regio en IKNL en het Erasmus MC. In elk netwerk palliatieve zorg gaat een projectgroep van zorgverleners uit verschillende zorginstellingen aan de slag om de samenwerking in de praktijk te verbeteren.

 

PolanenPark

PolanenPark

PolanenPark

Ondernemen op een toplocatie met ruimte voor de hogere milieucategorieën

Opslag, bouwmaterialen, recyclen, de maakindustrie, transportactiviteiten over de weg én via het water. Op PolanenPark mag u het allemaal. Welbeschouwd is PolanenPark het enige terrein waar u voor dit soort activiteiten terecht kunt.

Van Kooten Architectuur

Van Kooten Architectuur

Van Kooten Architectuur

Van Kooten Architectuur maakt Onderscheidende Ontwerpen. Wij houden namelijk van mooie, unieke gebouwen. We ontwerpen vooral woningen, verbouwingen van woningen, bedrijfspanden, woningbouwprojecten en kerkgebouwen. Of het nou gaat om een groot bedrijfspand of een kleine verbouwing van uw woning,  een groot of een beperkt budget, wij geven op een creatieve manier invulling aan uw wensen en zorgen voor een onderscheidend en tegelijk functioneel ontwerp. De combinatie van creativiteit en nuchterheid leidt tot inspirerende en goed gebouwde gebouwen, waarbij de wensen van de opdrachtgever, vormgeving en duurzaamheid centraal staan.

Dataplatform

Dataplatform

Dataplatform

Dataplatform is een initiatief van Civity. De belangrijkste doelstelling is om samen met overheden, bedrijven en kennisinstellingen het potentieel van (open) data te benutten. Civity ondersteunt de deelnemers aan Dataplatform met (infrastructurele) diensten, kennis, bijeenkomsten en projecten. Civity is ook één van de initiatiefnemers van FIWARE Lab NL, een gratis ontwikkelomgeving voor data- en Internet of Thingstoepassingen.

Dataplatform is een dienst voor elke organisatie om data op een makkelijke en veilige manier te ontsluiten, op te slaan, te beheren en te presenteren. Dataplatform is volledig gebaseerd op open source software (waaronder CKAN en Drupal). Data kan beschikbaar gesteld worden aan alle geïnteresseerden, maar ook alleen gedeeld worden binnen uw eigen organisatie of met partners. Met Dataplatform bepaalt u hoe en met wie uw data wilt delen.

De Geofabriek en Dataplatform

 

 

Schiphol Trade Park

Schiphol Trade Park

Schiphol Trade Park

Schiphol Trade Park biedt ondernemers een inspirerende omgeving waar duurzaamheid en innovatie samenkomen.

Schiphol Trade Park is optimaal bereikbaar, gebruikt duurzame energie, heeft een BREEAM**** certificering, staat voor innovatie, is ‘beyond logistics’, geldt als de hotspot voor circulaire economie; deze kwalificaties geven de breedte aan van de ambities en mogelijkheden op Schiphol Trade Park.

MINDMAP

MINDMAP

MINDMAP

Het MINDMAP-project is een internationaal onderzoeksproject dat onderzoek doet naar de vraag hoe we stedelijke leefomgevingen gezonder kunnen maken voor een ouder wordende bevolking. Vergrijzing en verstedelijking zijn twee belangrijke internationale thema’s die gezamenlijk een grote uitdaging vormen voor de verre en nabije toekomst. MINDMAP zet zich in om in deze ontwikkelingen in kaart te brengen en te onderzoeken hoe we de stad in kunnen delen, zodat deze toekomstbestendig is.

MINDMAP is een internationale samenwerking tussen verschillende onderzoekspartijen en vormt een onderdeel van het Europese Horizon 2020-programma.